Algemeen

Op zaterdag 9 november 2019 is  er van 9.00 - 12.00 uur de jaarlijkse boekenmarkt in de Liudgerkerk te Ferwert.

Er zijn o.a. ook kaarten, pennen en natuurlijk weer snert van Slagerij Schreiber om mee te nemen, of om tijdens de boekenmarkt  te genieten van een kom snert. U bent van harte welkom.