Algemeen

'Bureau met de honderd laatjes' terug in Stiens

Deze kast met bijbehorende stoel is in 1887 vervaardigd door Aan Dirks Ferwerda, geboren op 27 januari 1833 te Stiens en volgens het archief van de burgerlijke stand uit die tijd, beroep ‘meester verver’ (gediplomeerd huisschilder). Daarnaast was hij als ‘brievengaarder’werkzaam bij het hulppostkantoor gelegen aan de huidige Lange Buorren in Stiens. Zijn hobby was meubels maken en knutselen. Naast zijn beroep van huisschilder, schilderde hij ook portretten en andere werken. 

Op de rugleuning van de stoel is (achter glas) o.m. een foto van Aan Dirks te zien. Kast en stoel, die eerder als curieus dan fraai moeten worden bestempeld zijn lange tijd in bezit geweest van de heer en mevrouw de Jong, die destijds woonachtig waren aan het Groningerplein in Leeuwarden, (Ferwerda was de overgrootvader van de kinderen de Jong). Stoel en kast zijn, omdat ze teveel plaatsruimte in beslag namen, omstreeks 1958 verkocht aan enkele handelaren.

Lange tijd is de kast of ‘bureau met wel honderd laatjes’, zoals die ook wel is genoemd, spoorloos geweest, totdat hij bij toeval door Aaf de Jong (achterkleinkind van Aan Dirks) en haar dochter Suzan, bij toeval werd ontdekt in een museum in Franeker.  Aaf die in 2013 is overleden kon zich zelfs herinneren op welke wijze de geheime laatjes moesten worden geopend. Nadat ook de echtgenoot van Aaf de Jong was overleden en er opnieuw een aantal krantenartikelen opdoken, werd de interesse van Suzan in de geschiedenis van de meubelstukken, maar vooral waar deze thans verbleven opnieuw gewekt. Het nodige speurwerk leverde op dat de kast zich bevond in de Roarde State in Warga. Bij navraag bleek echter, dat de kast inmiddels was ‘verhuisd’ naar het Fries Museum te Leeuwarden. Na contact te hebben opgenomen met de archivaris van dit museum bleek dit inderdaad te kloppen. Kast/bureau en stoel bevonden zich in het depot van het Fries Museum, dat overigens eind 2019 zou worden ontruimd. De kans bestond dan ook dat bij gebrek aan belangstelling de meubelstukken uiteindelijk zouden worden vernietigd. Wederom bij toeval kwam Suzan in contact met dhr J. Bijlsma in Stiens, die als voorzitter van het cultureel centrum ‘De Skalm’ doende was, de historie van het dorp wederom tot leven te wekken, waarbij het door Aan Dirks Ferwerda vervaardigde meubilair een essentieel deel zou kunnen uitmaken. Het mag als een klein wonder worden beschouwd, dat de in 1887 vervaardigde meubelstukken na vele omzwevingen op 16 oktober 2019 weer op hun ‘geboortegrond’zijn teruggekeerd. 

De medewerking van het Fries Museum mag daarbij niet onvermeld blijven .