Algemeen

C.L.M. Patrimonium vraagt gastzangers voor Korenconcert

Het Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium bestaat dit jaar 85 jaar. Op vrijdag 8 november 2019 wordt hier aandacht aan besteed met een Korenconcert van de 4 koren van onze dirigent Annejaap Soldaat in het Koepeltheater te Leeuwarden.

Voor dit concert vragen wij Gastzangers, die het koor komen versterken. Op dinsdagavond 3 sept. a.s. starten de 10 repetities in het kerkgebouw van het Leger des Heils, Wollegaastdam 1 (Bilgaard). Later instromen kan natuurlijk ook. Een prachtige gelegenheid om op projectbasis eens in een mannenkoor mee te zingen! We hopen u op 3 sept. 2019 op onze eerste repetitieavond op bovengenoemde locatie te mogen begroeten!

www.clmpatrimonium.nl