Algemeen

Cursus Bijtanken en Oppoetsen goed bezocht
Verkeerstheorie ouderen opgefrist

Op woensdag 20 november werd in het MFC Ons Huis in St.-Annaparochie een cursus Bijtanken en Oppoetsen georganiseerd voor ouderen. 

De gemeente Waadhoeke organiseerde deze training samen met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie en Welzijn Ouderen. Voor 80 geïnteresseerden werd er aandacht besteed aan de nieuwste verkeers- en gedragsregels en de kennis van verkeersborden. Bestuurders kregen in een interactieve setting de (nieuwe) verkeersregels uitgelegd. Men leerde handigheidjes om situaties in het verkeer goed en veilig in te kunnen schatten. Daarnaast kwamen de gevolgen van medicijn- en alcoholgebruik in het verkeer aan bod. De bijeenkomst bood tevens ruimte voor plaatselijke verkeersvragen. De cursus werd afgesloten met een quiz.