Algemeen

Doorbreek eenzaamheid met kunst en cultuur in gemeente Leeuwarden

LEEUWARDEN – Over de Drempel, de Leeuwarder aanpak tegen eenzaamheid, stelt in 2021 opnieuw subsidie beschikbaar aan cultuurmakers. Met een open call wil de organisatie kunstenaars, cultuurmakers en maatschappelijk initiatieven bereiken die met een cultureel project eenzaamheid doorbreken. Uit de aanmeldingen worden zes projecten geselecteerd. Elk project ontvangt maximaal € 12.000 en ondersteuning vanuit de organisatie om de projecten in 2021/2022 te realiseren.

Tamara Schoppert, artistiek projectleider van Over de drempel, hoopt projecten uit verschillende kunstdisciplines te ontvangen. “Hoe diverser de mix, hoe beter. Niet alleen qua doelgroep, ook als het gaat om de kunstdiscipline. Makers kunnen zich richten op senioren met verschillende achtergronden, maar ook zeker op jongeren.”

Succesvolle eerste editie

De vorige open call leverde veel aanmeldingen op. De zes projecten die daaruit gekozen werden waren totaal verschillend, maar bleken allemaal crisisbestendig te zijn. “Terwijl de wereld steeds stiller kwam te staan en ontmoetingen zeer beperkt georganiseerd konden worden, wisten de kunstenaars en cultuurmakers steeds opnieuw vormen te vinden om mensen te bereiken”, aldus Schoppert. Zo werd een voorstelling een podcast, een expositie een film en de sing-along-concerten werden uitgebracht op cd en lp. Ook de mensen die deelnamen aan de projecten waren enthousiast. Anja Oostenveld, bewoner van zorgcentrum Florastate, deed mee aan het project Luidkeels Samen. “Ik heb mijn medebewoners op een hele mooie manier beter leren kennen door de liedjes en verhalen.”

Informatiebijeenkomst in digitaal Over de drempel Café

Geïnteresseerden kunnen tot zaterdag 17 april reageren op de open call via de website van Over de drempel. Op vrijdag 18 juni maakt een commissie de zes geselecteerde projecten bekend. Ervaring in het vormgeven van een cultureel project is een pre maar geen eis. “Voor de makers die twijfelen of hun project kans van slagen heeft of die vragen hebben over het proces organiseren we digitale informatiebijeenkomsten”, nodigt Schoppert uit. “In het Over de drempel Café krijgen de makers kans om hun vragen te stellen en te sparren met andere initiatieven.” Kijk op de website voor data en tijden en om een plek te reserveren.

Wat is Over de drempel?

Over de drempel is een programma van Leeuwarden-Fryslân 2028 in samenwerking met Gemeente Leeuwarden waarbij cultuurmakers en maatschappelijke initiatieven zich gezamenlijk inzetten rondom het thema eenzaamheid. In 2020 zijn zes culturele initiatieven uitgevoerd. Er werd theater en muziek gemaakt, brieven geschreven, vriendschappen gesmeed en verhalen verzameld. Kijk voor meer informatie op de website van Over de drempel: www.overdedrempel.frl.