Algemeen

Verenigingen en clubs van Stiens, voor zover bekend bij Plaatselijk Belang Stiens, hebben een uitnodiging gehad - of krijgen die binnenkort - om mee te denken over een nieuwe Dorpsvisie voor de komende jaren. 

De vorige keer gebeurde dat door middel van een enquête; deze keer is ervoor gekozen verenigingen aan te schrijven en via dit artikel worden wellicht lezers geactiveerd hun vereniging, ook wanneer ze geen bericht hebben ontvangen, te wijzen op de mogelijkheid mee te denken over het Stiens van de naaste toekomst. Er zijn vast veel goeie ideeën over wonen en woonomgeving, voorzieningen en zorg of op het gebied van sport, recreatie en ontspanning. 

Plaatselijk Belang Stiens hecht veel waarde aan wat verenigingen, clubs en de eigen leden van PBS belangrijk vinden voor hun vereniging en voor Stiens en daarom worden ze van harte uitgenodigd met ideeën te komen voor het ontwikkelen van een Dorpsvisie. 

Het concept voor een nieuwe Dorpsvisie zullen we op onze najaarsvergadering aan onze leden voorleggen om het vervolgens aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente aan te bieden.

Zijn er suggesties, met name betreffende de eigen vereniging of club, maar ook daarbuiten, waar de komende jaren aandacht aan kan worden besteed, geef ze door. Alle ideeën zijn welkom! 

Mocht er behoefte zijn aan nadere informatie, dan kan contact opgenomen worden met de voorzitter van PBS, Wiebe Nieuwsma, via telefoonnummer 06 23 08 47 69. 

O ja, alle ideeën zijn welkom, maar stuur ze wel vóór 1 september naar secretaris@plaatselijkbelangstiens.nl