Algemeen

Duurzaam het nieuwe jaar in

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. - actief vanaf zomer 2019 - streeft naar het verlagen van het energieverbruik in het dorp Stiens en directe omgeving. En naar het duurzaam opwekken van de energie die we met z’n allen verbruiken in onze woningen en bedrijven.

In de afgelopen maanden zijn we begonnen met het organiseren van het eerste project in Stiens. Daarbij hebben we alle ongeveer 200 huishoudens van de wijk “Stiens-West/Vogelbuurt” uitgenodigd voor een bijeenkomst. Met de bezoekers van de avond hebben we besproken dat energiebesparing in de woningen loont en dat we gebruik willen maken van energie die lokaal is opgewekt. Ook hebben we voor aanwezige bewoners van de wijk een aantal gratis energiescans voor hun woningen beschikbaar gesteld. Dan wordt helder waar en hoe valt te besparen op de kosten van energie in een woning. Investeringen in vloer-, muur- en dakisolatie geven direct forse besparingen op de kosten van het gasverbruik voor de verwarming. En met zonnepanelen op het dak kan fors op de elektriciteitsrekening bezuinigd worden. 

Binnenkort gaan we verder in dit traject. Alle bewoners worden opnieuw uitgenodigd en met hen willen we dan verder praten over de resultaten van de onlangs uitgevoerde energiescans. Mogelijk dat ook andere bewoners gebruik willen maken van deze informatie. 

Ook willen we nogmaals benadrukken hoe we in Stiens de energievraag kunnen verlagen. Voor de opwekking van energie kiest de Stienzer Energykoöperaasje U.A. voor duurzame en lokaal opgewekte energie van de regionale energiecoöperatie “Energie VanOns”. In het onlangs verschenen jaarlijkse landelijke overzicht staan ze opgenomen als een van de duurzaamste energieleveranciers van Nederland, die tegen concurrerende prijzen stroom en gas levert. En de rendementen van deze coöperatie komen ten goede aan de mienskip van Stiens als de leden van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. klant zijn van Energie VanOns. Daarmee willen we samen met de inwoners van Stiens een duurzame start maken voor het jaar 2020.  Kijk voor meer informatie op de website (www.stienzer-ek.nl) van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. Wordt vervolgd...