Algemeen

Een schelp en een goed doel: Pelgrimeren voor de jeugd

Een mooi symbool helpen realiseren en nog een goed doel steunen ook. Het kan allebei.

De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is als begin- en eindpunt van het Jabikspaad -dat loopt van Sint Jacobiparochie naar Hasselt in Overijssel- een belangrijk element van deze route. Veel pelgrims gebruiken deze als aanlooproute naar Santiago de Compostela waarvan de schelp het symbool is. Om dit symbool een duidelijke betekenis te geven is er een silhouet van de jakobsschelp ontworpen van circa 5x5 meter. Deze is gepland voor het bordes van De Groate Kerk. De jakobsschelp wordt gemaakt van granietkeitjes die in de bestaande verharding worden geplaatst. Pelgrims die de lange tocht naar Santiago de Compostela hier aanvangen hebben een duidelijk symbolisch beginpunt van hun tocht. De kosten van deze schelp bedragen Ä 13.500,00. Als u dit project wilt steunen kunt u één of meer granietkeitjes doneren die gebruikt gaan worden om de schelp te realiseren. Een te schenken keitje kost Ä 9,00 waarvan Ä 2,00 ten goede komt aan het project “Pelgrimeren voor de Jeugd”, een landelijk project dat al veel scholieren enthousiast gemaakt heeft voor het pelgrimeren. Dit initiatief is ontwikkeld door Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie. Indien u één of meer keitjes wilt schenken, dan kunt u dit doen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL88 INGB 0005981493 t.n.v. Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob onder vermelding van uw naam en adres en het aantal keitjes dat u wilt schenken λ