Algemeen

Federatiepartij Hijum

Op zaterdag 22 juni was de Federatiewedstrijd van "Tusken Waed en Ie" in Hijum 

Foto: welpen

 

Hierbij de prijswinnaars:

Welpen: 1e prijs Sietse Hoekstra & Emma Porte, 2e prijs Pieter Veldema & Margryt Meijer, 1e prijs verliezersronde Auke Pieter Kalsbeek & Ilse van der Galiën, 2e prijs v.r. Mart Roersma & Frouwkje Dijkstra.

 

Schooljeugd/ jeugd: 1e prijs Giancarlo Teitsma & Marije Anema, 2e prijs Eelco Meijer & Jarno Andringa, 3e prijs Geart Pijnacker & Jochum Pasma (beide niet op de foto) , 1e prijs verliezersronde Hessel van der Molen & Dries Groenewoud, 2e prijs v.r. Zenndylen Veldkamp (niet op de foto) & Johan levi Douma. 

 

Pupillen: 1e prijs Ymte Roersma & Lotte Ytsje Hoekstra, 2e prijs Pieter Hoogland & Dirk Boonstra, 1e prijs verliezersronde Jarno Tjepkema & Anna Mirte Huizenga en 2e prijs v.r. Jorn de Vries & Ruben Helfferich.