Algemeen

Filmhuis Stiens terug in september

Gezien de coronamaatregelen die inhouden dat filmvoorstellingen nog steeds niet zijn toegestaan, heeft het bestuur van Filmhuis Stiens besloten ook de laatste drie geplande avonden in maart en half april te schrappen. 

Daarmee is het seizoen 2020-2021 ten einde. Het bestuur rekent erop dat na de zomervakantie vele nu nog geldende beperkingen zijn opgeheven. Wij hopen u daarom in De Skalm te kunnen begroeten op maandag 20 september bij de eerste voorstelling van het nieuwe seizoen