Algemeen

Friese Genealogische Contactdag 2021, in het teken van water

De Genealogische Contactdag op zaterdag 6 november bij Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het grootste Friese evenement op het gebied van familiegeschiedenis. Editie 2021 van de Friese Genealogische Contactdag staat in het teken van water: de binnenvaart, de schippers, hun schepen, hun familiegeschiedenis, hun werk en de sociale omstandigheden.

Gezicht vanaf de Wirdumerpoortsbrug naar het oosten, met links de Nieuweweg en rechts de Zuidergrachtrachtswal. De foto is gemaakt in 1901 en laat zien dat het transport van goederen
destijds nog hoofdzakelijk over water plaatsvond. 
Foto W. Kramer, digitaal ingekleurd door Robert Steenhuis

 

Op het programma staan diverse lezingen, rondleidingen door depots en stadswandelingen. Bij Tresoar is een genealogische informatiemarkt en is het Historisch Reisbureau geopend voor bezoekers met vragen over hun (familie)geschiedenis. Ook het Historisch Centrum Leeuwarden is deze dag geopend. Tussen 13.00 en 16.00 uur kan de Oldehove gratis worden beklommen.

De Genealogische Contactdag wordt georganiseerd door de NGV Afdeling Friesland, Genealogisch Wurkferbân van de Fryske Akademy, de Stichting FAF, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar.

Bekijk de websites van www.tresoar.nl    https://historischcentrumleeuwarden.nl voor het meest actuele programma.


Dit evenement is alleen toegankelijk op vertoon van een coronatoegangsbewijs. De toegang is gratis.