Algemeen

Groei Campus Middelsee zet door

Ondanks een demografische krimp in de Waadhoeke zet de groei van het aantal leerlingen op Campus Middelsee voor het vijfde achtereenvolgende jaar door. Dit schooljaar staan er bijna 700 leerlingen ingeschreven op csg Ulbe van Houten.  Dit grote aantal leerlingen past gelukkig nog steeds in het Campusgebouw.  Dit is vooral mogelijk doordat nu alle ruimten in de oude delen van de school zijn vernieuwd en aangepast. 

“De school staat er goed op”, aldus de nieuwe directeur Sjoerd de Jong. Hij startte in februari als opvolger van Eelco Bruinsma.   “Wat me toen meteen opviel was het prachtige gebouw en de fijne open en positieve sfeer onder leerlingen en medewerkers. Er wordt goed op het gebouw gepast, zodat het er netjes en verzorgd blijft uitzien”.  Goed op elkaar passen en netjes en fatsoenlijk met elkaar omgaan is ook terug te zien onder de leerlingen in de school. De Ulbe heeft een aantal jaren geleden het pedagogisch concept van PBS (positive behavior support) omarmt, wat zich uit in respect, plezier en vertrouwen. “Elkaar op een positieve manier benaderen en gedragsverwachting op een positieve manier verwoorden helpt bij aan het gewenste gedrag van leerlingen”, aldus De Jong. 

Er gebeuren inderdaad mooie dingen op Campus Middelsee. Dat wordt ook beaamd door Jellie Smit, Zij is al jarenlang werkzaam op De Ulbe en inmiddels aangesteld als teamleider.  “We helpen de leerlingen hun talenten te ontwikkelen middels talentstromen, excellentieprogramma’s en maatwerk. En met het Leerwerkplein leren de leerlingen in levensechte situaties waardoor er een doorlopende leerlijn met het MBO ontstaat”. 

Nieuw dit schooljaar is de invoering van een Time out ruimte.  Leerlingen die om wat voor reden dan ook de lessen even niet kunnen volgen of storend zijn voor anderen kunnen in deze ruimte in een kleinere setting  onder begeleiding van  de time out functionaris verder met hun schoolwerk. 

Of de school nu overvol is?  De Jong: “Nee hoor.  We kunnen de grote groepen leerlingen nog steeds goed herbergen en in geval van verdere groei is er de mogelijkheid om binnen Campus Middelsee nog het een en ander te verbouwen en aan te passen”. Het probleem van een tekort aan ruimte voor de gymlessen in sporthal De Bildtse Slag lijkt te worden opgelost door het aanleggen van een schuifwand in de sporthal zodat de ruimte kan worden opgedeeld in tweeën.   Ondanks het grote leerlingental blijft de sfeer in de school kleinschalig. Smit: “Iedereen kent elkaar. Dat draagt bij aan een gevoel van veiligheid”.