Algemeen

Vrijwilligers gevraagd voor extra hand- en spandiensten tijdens de Sinterklaas intocht van Stiens op 23 november a.s.

Informatie / aanmelden via, Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel: Jochum Baltjes tel.nr. 06-53781404.