Algemeen

Hijum-Feinsum wint Jong Nederland

Op zaterdag 8 juni heeft het juniorenpartuur van Hijum-Feinsum het NK voor junioren in Franeker gewonnen, beter bekend onder de naam Jong Nederland of bondswedstrijd voor junioren. 

v.l.n.r. Hielke Beijering, Giancarlo Teitsma en Laas Pieter van Straten met coach Any van Straten. 

Deze kaatswedstrijd voor jongens van 17 tot en met 21 jaar wordt al sinds 1910 gehouden en is dit jaar voor het eerst gewonnen door kaatsvereniging In Nij Begjin. Laas Pieter van Straten, Hielke Beijering en Giancarlo Teitsma bleven vijf partijen overeind in de soms stromende regen. De finale moest op de stand van 5-5 2-0 zelfs even onderbroken worden. 

In de eerste omloop bood Sint Jacobiparochie felle tegenstand en kaatsten de latere winnaars een beetje tegen zichzelf. Ze waren al afgeschilderd als een van de favorieten en wilden wellicht daardoor te graag. Dat werkte averechts. Pas op vier eersten gelijk begonnen ze te kaatsen zoals ze moesten en wonnen ze op 5-4 6-4. Van Dronryp (1-5 2-6) werd meer tegenstand verwacht, maar Hijum-Feinsum kaatste degelijk en vastberaden. Laas Pieter sloeg voor best op en stond achterin, Hielke stond voorin en sloeg voor minst op. En deed Giancarlo dan niks? Zeker wel, hij was balkeerder die echter op enkele cruciale momenten op de goede plek stond en de juiste dingen deed. Je wint uiteindelijk altijd met zijn drieën. De derde omloop tegen Berltsum 2 was een lastige. Zij waren slechts met zijn tweeën maar boden dusdanige tegenstand dat Laas Pieter en Hielke soms in het perk ruilden van positie om maar voor te blijven. En dat lukte (4-5 0-6). Heel veel tegenstand werd er van Franeker verwacht, want dat had moeiteloos afgerekend met het sterke partuur van Bolsward. Misschien kwam het door de weersomstandigheden, of misschien had Franeker zijn krachten verspeeld, maar het lukte niet bij de laatsten. Laas Pieter, Hielke en Giancarlo drukten stevig door en op 5-0 en 6-4 kwam er een einde aan deze partij. 

Toen kwam de finale en ze wisten dat Berltsum 1 een sterke tegenstander was. Berltsum had afgerekend met Tzummarum, Spannum en Morra-Lioessens en die laatste partij vergde de nodige inspanning (5-4 6-6). De finale begon voortvarend voor Berltsum, dat kaatste met Corné Tuinenga, Wytze Wassenaar en Patrick van Dellen. In de regen werd het vlot 3-0. Hijum-Feinsum had op dat moment nog maar 8 punten behaald. Het leek een walk-over te worden, maar het partuur herstelde zich en kwam zelfs met 3-4 voor. Het werd 4-4 door een kwaadslag van Laas Pieter op 4-3 6-6. Het werd 5-4 voor Berltsum en toch weer 5-5 toen Patrick op 5-4 en 6-4 twee keer buitensloeg. Op dat moment hadden beide parturen 58 punten gescoord. Het was dus volledig in evenwicht. Er volgde een spannend laatste eerst met een zitbal voor Berltsum en een hoosbui. Na de hervatting volgden een zitbal en een buitenslag en toen sloeg Hielke boven. Er volgde nog een opslagmisser van Berltsum. Dat betekende 6-4 voor Hijum-Feinsum met een kaats bij de middenlijn. Laas Pieter sloeg de bal echter voor, omdat hij uitgleed op het natte veld. Dus kwam alles aan de hang (5-5 en 6-6) en dan moet je sterke zenuwen hebben en een beetje geluk misschien. De door Laas Pieter goed opgeslagen bal (tussenin) kon niet door het perk van Berltsum verwerkt worden en dus was het partuur van Hijum-Feinsum de winnaar van deze prachtige kaatswedstrijd