Algemeen

“Ik fiel my hjir thús”

Fidesta Offingaburg is een kleinschalige woonzorgvoorziening voor beschut wonen in het complex Offingaburg in Hallum. Er wonen senioren die zorg, aandacht en welzijn nodig hebben. 

Fidesta Offingaburg biedt deze mogelijkheid aan ouderen die zelfstandig willen blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving, waar ze zijn opgegroeid, dichtbij familie en vrienden. Ruime appartementen zijn speciaal bedoeld voor senioren (ook echtparen) die langdurige zorg nodig hebben en tegelijk zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven willen houden. Er zijn dag en nacht zorgmedewerkers aanwezig.

 

Naasten worden ontlast

Mevrouw Minnema woont er al enkele jaren. Zoon Pier: ”Onze ouders - echte Hallumers - verhuisden naar het complex Offingaburg toen ze ouder werden en gelijkvloers wilden wonen. Na het overlijden van heit kwam mem alleen te staan en toen ze gezondheidsproblemen kreeg en blijvende zorg nodig had konden wij snel terugvallen op Fidesta. Mem kreeg persoonsalarmering en thuiszorg van zorgmedewerkers die binnen enkele minuten bij haar kunnen zijn. Dat ontlast ons en gaf mem veel rust.” Mevrouw Minnema sluit ook regelmatig aan bij de koffiemomenten en activiteiten.  

 

Kleinschalig karakter biedt veel extra’s 

De appartementen liggen rondom een gezellige gemeenschappelijke huiskamer waar iedere bewoner welkom is. Dagelijks koken en eten de bewoners en verzorgenden er samen. En voor degene die dat wil; in het eigen appartement eten kan natuurlijk ook. Zorgondernemer Irene Romers vindt het heel belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven houden en hun leven kunnen leiden zoals zij gewend zijn, met hun eigen gewoonten en behoeften. Zoon Pier: “Mem vindt het fijn dat ze altijd dezelfde gezichten van verzorgenden ziet die haar goed kennen en voor korte lijnen zorgen.” Irene vult aan: “Alles gebeurt hier in nauw overleg met bewoner en familie.” In de huiselijke sfeer is er volop persoonlijke aandacht voor iedere bewoner. Vaak een praatje, een arm om de schouder, activiteiten of men gaat naar buiten voor een wandeling en een frisse neus. Door het beperkte aantal appartementen is die zorg echt persoonlijk en behulpzaam. Irene: “Bij het opstellen van overeenkomsten en (her)indicatie aanvragen bij het Zorgkantoor ondersteunen onze Fidesta adviseurs.” Ook is het voor bewoners en familie vaak een geruststellende gedachte dat hun naasten tot in de laatste levensfase de (verpleegkundige) zorg kunnen krijgen die nodig is. 

 

Wanneer mevrouw Minnema gevraagd wordt waarom zij graag in Offingaburg woont, antwoordt ze: “ik fiel my hjir gewoan thús.” Een mooi compliment voor Irene, de zorgmedewerkers en vrijwilligers van Fidesta Offingaburg.

 

Open Deur Dag: zaterdag 10 april! 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan kijken of wonen bij Fidesta Offingaburg bij u past. Vanwege Corona zijn de rondleidingen op afspraak. Ontvangst met koffie en huisgemaakte appeltaart. U bent van harte welkom! Meld u nu aan via: (0518) 760 090 of info@fidesta-offingaburg.nl