Algemeen

Informatieavond CBS It Fundamint op 12 november

Op dinsdag 12 november a.s. is er een informatieavond voor ouders/verzorgers die zich oriënteren op de keuze voor een basisschool. De informatie is voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van drie jaar, maar ook voor die van oudere kinderen die op zoek zijn naar een basisschool. 

Eef Sprenger (directeur) en juf Aetske de Jong (leerkracht van groep 1) geven deze avond een inkijkje in het reilen en zeilen van de school. Voor de pauze wordt er een presentatie gegeven over hoe de school een fundament wil leggen voor de leerlingen. Voor hun verdere schoolloopbaan en om als persoon stevig te kunnen staan in onze maatschappij.

Er wordt deze avond inzicht gegeven in o.a. de wijze van lesgeven (op verschillende niveaus voor rekenen, lezen en taal), Passend Onderwijs en Zorg, de middelen en materialen (gebruikte methodes en inzet van laptops), het cultuuraanbod, de Kanjertraining en de muziekimpuls (Alle leerlingen krijgen les van muziekdocenten). Na de pauze zal het accent liggen op de werkwijze van groep 1 en aansluitend is er een rondleiding door de school.

CBS It Fundamint is één van de vijf christelijke basisscholen van vereniging PCBO Ferwerderadiel. De school heeft 10 enkelvoudige groepen waaronder twee groepen vier  en twee groepen 7. Op dit moment gaan er 243 leerlingen naar onze school. Vanaf januari zal de school met drie kleutergroepen werken.

Basisschool kiezen? U bent als ouder/verzorger van harte welkom om een goed beeld te vormen van een mogelijke school voor uw kind op dinsdag 12 november van 19.30 uur tot 21.30 uur aan de Offingaweg 32 te Hallum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0518-431219. Opgave voor deze avond kunt u doen door te mailen naar fundamint@pcbo-ferwerderadiel.nl