Algemeen

Intentieverklaring voor nieuw complex aan De Buorfinne Ternaard

TERNAARD – In Ternaard gaan partijen samenwerken aan een duurzame toekomstige oplossing (complex) voor een sociale functie waarin alle partijen mee zullen en willen doen. Op woensdag 28 maart 2024 tekenden bestuurders van het dorpshuis, voetbalvereniging, tennisvereniging, sportvereniging, kaatsverenigingen, ijsclub, feestcommissie, oudjaarscommissie en dorpsbelang een intentieverklaring.

Foto Bote Sape Schoorstra

Partijen willen komen tot een optimaal nieuw ingericht complex bij het huidige voetbalcomplex aan De Buorfinne. Het gebouw, de inrichting en de velden/banen moeten optimaal functioneren en duurzaam zijn richting de toekomst. 

De projectgroep heeft deze week een eerste aanzet gemaakt voor een Programma van Wensen en gaat op zoek naar financiering voor een architect en projectbegeleiding. 

Ondernemers die willen aanhaken voor het in gebruik nemen van een ruimte in het nieuwe complex, worden opgeroepen zich vóór 1 mei as. te melden.

De gemeente Noardeast-Fryslân is betrokken bij het plan en juicht de plannen toe. De projectgroep zal binnenkort de politieke partijen en de Gemeenteraad van Noardeast-Fryslân informeren. 

Op de foto tekenen David de Vries, voorzitter Dorpshuis Tunawerth, en Marco Tilma, voorzitter Voetbalvereniging, de intentieverklaring.

Achter van links naar rechts: Johan Smit (Tennisvereniging en Oudjaarscommissie), Goasse Venema (IJsclub), Kevin Rijpstra (Kaatsvereniging), Hendrik Bauke Boltjes (Feestcommissie), Jantine Miedema (lid projectgroep), Jan Yde van der Kooi (vice. voorzitter projectgroep), Bert Bakker (Dorpsbelang) en Jan de Graaf (voorzitter projectgroep). 

Op de foto ontbreken: Kim Waterval (S.V.T. en Dorps-belang) en Taeke Jan Keegstra (Tennisvereniging)