Algemeen

Interzorg Groep continueert certificaat!

Ferwert - Op woensdag 15 oktober jl. vond bij Interzorg Groep de hercertificeringsaudit plaats met betrekking tot de van de zorg- en dienstverlening. Er werd geen enkele tekortkoming geconstateerd: een fantastisch resultaat! De directie van Interzorg Groep is bijzonder trots op dit resultaat, helemaal in deze tijden van toegenomen en aangescherpte kwaliteitseisen! 

Het jaarlijks onderzoek vindt plaats in het kader van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteit Zorg) en wordt uitgevoerd door KIWA. Tijdens dit onderzoek wordt de kwaliteit van zorg gemeten in het Woonzorgcentrum en de Thuiszorg (wijkverpleging en huishoudelijke hulp) en wordt gekeken of de organisatie voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk laat zien dat het intern de zaken goed op orde heeft, de klanten centraal stelt en voortdurend werkt aan het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. 

De directie bedankt iedereen die meewerkt om dit resultaat iedere dag opnieuw te realiseren. Ook in het komende jaar gaat de organisatie alles op alles zetten om aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen te blijven voldoen.