Algemeen

Klimaatverandering in Stiens?

In de afgelopen twee jaren is er door Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek gedaan naar klimaatverandering en wat dat betekent voor de leefomgeving van bewoners. 

In de zomer van 2020 hebben verschillende bewoners van Stiens meegedaan met dit onderzoek. Zij hebben een zomer lang een binnenmeter voor temperatuur in huis gehad. Daarnaast is er in Stiens een weerstation geplaatst. Op donderdagavond 14 oktober 2021 worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd aan Stiens. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in De Skalm voor een kopje koffie. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Stiens en landelijk onderzoek
Bij zo’n twintig huishoudens in Leeuwarden heeft een binnenmeter voor temperatuur gelegen. De metingen binnen zijn vergeleken met de metingen buiten: wat doet de buitentemperatuur met de binnentemperatuur? Daarnaast hebben we een enquête gehouden over de beleving van bewoners: als het warm wordt buiten en binnen, is dat dan een probleem? Of vindt men dat wel prettig? Naast dat de metingen in Stiens zijn gedaan, is dit onderzoek tegelijkertijd ook gehouden in de steden Groningen, Rotterdam, Vlissingen en Middelburg. 

Project Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie
Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met hevige neerslag, droogte en hitte. Hoe gaan we daarmee om? Wat betekent dat voor de leefomgeving van bewoners? Een viertal hogescholen hebben, samen met een vijftal gemeenten in Nederland en aantal waterschappen, onderzoek gedaan naar hoe bewoners betrokken kunnen worden bij het prettig houden van hun leefomgeving. Ook als het klimaat verandert. En wat moeten gemeenten doen om burgers bij deze ontwikkelingen te betrekken? Het onderzoek is ondertussen afgerond en de uitkomsten zijn binnen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lector Peter van der Maas via peter.vandermaas@hvhl.nl of 06-20614637.