Algemeen

Lambertuskerk in Menaam 150 jaar

Op 1 februari is het 150 jaar geleden dat de kerk van Menaam zoals we die nu kennen werd geopend. Dat viert de Protestantse Gemeente van Menaam met het hele dorp. Op zaterdag 3 februari opent om 10.00 uur een tentoonstelling over 150 jaar kerk en gemeenteleven. 

De Lambertuskerk is tussen 1855 en 1874 in fases gebouwd op de fundamenten van een middeleeuwse kerk met een stompe toren met zadeldak. Mogelijk was dit gebouw in verval geraakt, in ieder geval was het te klein. Het nieuwe gebouw kreeg daarom een flinke zijbeuk, een zogenoemd transept, aan de noordkant. Alleen al de bouw daarvan nam anderhalf jaar in beslag. Binnen zijn onder meer de eikenhouten achterwand, de preekstoel en het liturgisch centrum nog uit het oorspronkelijke gebouw afkomstig. Schuin tegenover de preekstoel staat een herenbank uit 1652, indertijd bedoeld voor de familie Camstra-Aebinga van Orxmastate. De gewone kerkbanken stammen uit de tijd van de nieuwbouw. In 2017 is de kerk verbouwd en werd van het transept een multifunctionele ruimte gemaakt, It Nije Ein genaamd. 

Tentoonstelling

Om 10.00 uur gaan de deuren open voor een tentoonstelling over 150 jaar kerk en gemeenteleven. Bezoekers kunnen de kerk bekijken en aan de hand van grote informatieborden iets leren over de geschiedenis van het gebouw, het orgel, de toren etcetera. Documentatie Menaam heeft uit de archieven groepsportretten geselecteerd van de mannen- en vrouwen-, jongens- en meisjesverenigingen, maar ook van bijvoorbeeld de koren en het korps die aan de kerk verwant waren. Door de hele kerk komen grote afdrukken waarop bezoekers zichzelf of (groot)ouders, andere familieleden, vrienden en kennissen kunnen terugzoeken. Daarnaast zijn er tafels met mappen met nog veel meer foto’s en documenten, die vast veel herinneringen zullen oproepen. Ook heeft de koster een aantal bijzondere attributen uit vroeger tijden opgeduikeld. 

In een aparte zaal verzorgt Anne Baarda om 11.00 en 14.00 uur een presentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp Menaam. De tentoonstelling is gratis te bezoeken, tot 17.00 uur is het vrije inloop