Algemeen

Leeuwarden gaat voor lokaal sportakkoord

Het nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ krijgt een lokale variant. In het nationaal akkoord worden gemeenten opgeroepen om lokaal een sportakkoord te sluiten en zo lokaal een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. De ambities uit het Nationaal Sportakkoord: Inclusief Sporten en Bewegen, Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale Sport- en beweegaanbieders, Positieve Sportcultuur, Vaardig in Bewegen en Topsport die inspireert, geven daarbij de richting aan.

Een initiatiefgroep bestaande uit gemeente Leeuwarden, bv SPORT, Cambuur Verbindt, Samenwerkende Looporganisaties Leeuwarden en Sportraad Leeuwarden heeft Karin Zwart van Huis voor de Sport Groningen aangewezen als sportformateur. Zij gaat het proces begeleiden om te komen tot een lokaal sportakkoord.

Op 2 oktober van dit jaar worden gemeentelijke sportaanbieders en maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor een kick-off bijeenkomst.

Léon Lijzenga van gemeente Leeuwarden:  “In Leeuwarden streven we naar positief gezonde inwoners die met plezier sporten en bewegen. Een lokaal sportakkoord kan een mooie boost zijn in het realiseren van onze ambities. Om die reden hoop ik dat zoveel mogelijk sportaanbieders en organisaties zich aansluiten bij het Leeuwarder lokale sportakkoord”.

Voor de totstandkoming van een lokaal sportakkoord is er voor de gemeente Leeuwarden een budget vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. In het voorjaar van 2020 moet het  Lokaal Sportakkoord vorm en inhoud hebben. Met een Lokaal Sportakkoord kan de gemeente in 2020 en 2021 een uitvoeringsbudget van het Rijk ontvangen waarmee tal van sport- en beweegactiviteiten in Leeuwarden een extra impuls krijgen die bijdragen aan plezier in sport en bewegen en positief gezonde inwoners.