Algemeen

Maand september bij Radio Eenhoorn in het teken van 75 jaar bevrijding

Elke zaterdag in september zenden we een programma uit over de oorlog en de bevrijding met zeer diverse onderwerpen.

Op zaterdag 5 september het aangrijpende verhaal van een man die als Haags kind in de hongerwinter naar Friesland kwam. Hij kreeg  onderdak in Franeker en bleef daar tot het einde van de oorlog.

Op zaterdag 12 september komen mensen aan het woord uit de regio die de oorlog hebben meegemaakt en de bevrijding nog scherp op het netvlies hebben.

Zaterdag 19 september wordt de strijd en betekenis van de verzetsgroep van Liauckema State bij Sexbierum belicht. Al deze uitzendingen beginnen om 19.00 uur

Zaterdag 26 september speelt Radio Eenhoorn een rol in de theatrale uitzending De Kraak van de Kluis. Een unieke thuisbeleving over de heldendaad van de Liauckema verzetsgroep. Voor deze bijzondere ervaring zijn  kaarten nodig. Informatie over inhoud en kaarten vindt u op www.dekraakdekluis.nl,

Radio Eenhoorn: te beluisteren via de website www.radioeenhoorn.nl/over/luisteren 

Kabel : In de voormalige gemeente Franekeradeel & het Bildt : 104.1 FM. In de voormalige gemeente Menameradiel : 96.1 FM