Algemeen

Nieuwe bomen in Stienzer Bosk voor Boomfeestdag

Woensdag 13 maart vond voor de 63e keer de Nationale Boomfeestdag plaats. Voor Fryslân is de viering in Leeuwarden. Tijdens de viering van Boomfeestdag werd in het Stienzer Bosk een Herinneringsboom geplant en zetten kinderen van OBS De Jint en CBS De Twilling uit Stiens hun beste beentje voor.

Er is gekozen voor het Stienzer Bosk omdat hier afgelopen jaar bomen zijn gekapt wegens essentaksterfte. Door het planten van nieuwe, jonge bomen krijgt het bos weer een boost. De kinderen gingen in groepsverband om beurt helpen bij het planten van bomen en het maken van takkenrillen: een plek met opstaande takken in de grond waartussen je dood hout plaatst. Stichting Nationale Boomfeestdag vindt het belangrijk dat kinderen uit de bovenbouw kennis, inzicht en begrip voor bomen ontwikkelen. De stichting hoopt daarmee dat kinderen op latere leeftijd zelf een bijdrage leveren aan een groene, leefbare en duurzame wereld. Daarom organiseert de Stichting jaarlijks - rond het begin van de lente - de Nationale Boomfeestdag, met als doel dat kinderen minimaal één eigen boom planten tijdens de basisschooltijd.