Algemeen

Nieuwe bordjes 30 kilometer in Koarnjum

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan: sinds deze week staan er nu ook twee bordjes in Koarnjum op De Wier om de automobilisten extra attent te maken op de 30 kilometerzone binnen de bebouwde kom van dit dorp.

Foto: Bob de Boer 

Sowieso staat de 30 kilometer-aanduiding al vermeld bij diverse wegen naar Koarnjum toe, maar toch bleek het helaas noodzakelijk om diegenen die erg vaak te hard rijden er nogmaals op te attenderen. 

Er zijn veel klachten van bewoners van De Wier dat er vooral in de vage bocht ter hoogte van de Nicolaaskerk gevaarlijke situaties ontstaan: men moet plots uitwijken voor te hard rijdend verkeer en in naar de berm uitwijken, voor zover die er is…`

Maar ook andere weggebruikers komen in gevaar door dit gedrag: De Wier is immers een gedeelte van een populaire wandel- en fietsroute.

In Jelsum verschenen deze bordjes met de tekst “30 – Elkenien – Iedereen – Everyone” al eerder om ook daar de automobilisten te wijzen op hun gevaarlijke rijgedrag. 

De bordjes zijn op verzoek van verontruste bewoners gemaakt door Hans Rijpstra uit Jelsum