Algemeen

Nieuwe opzet 33e keer KNKB kaatsen op 18 augustus 2019 in Vrouwenparochie

Tradities zijn tradities, en soms is het misschien nodig om eens te breken met tradities. Eén van deze Bildtse kaatstradities was de door de Commissie en KV Klaine Izak  georganiseerde Froumetpartij op de derde zondag in augustus in Vrouwenparochie. Een 1e klas KNKB partij waar de 1e klas kaatsers graag mochten verschijnen.

In het algemeen blijkt  dat het aantal parturen voor dergelijke wedstrijden de laatste jaren daalde. Voor kaatsen in “wilde partijen “scheen wel  meer  animo te bestaan. Om het kaatsen voor zowel kaatsers als voor het publiek weer een impuls te geven heeft de kaatscommissie in nauw overleg met de KV Klaine Izak en  KNKB gekozen voor een nieuwe opzet op deze  derde zondag in augustus.

Een opzet waarbij meer kaatsers de kans krijgen om hun kaatssport te laten zien in Vrouwenparochie op 18 augustus 2019. Er zal nu  in twee categorieën en dus in twee wedstrijden  worden gekaatst . Dit allemaal om meer kaatsers naar Vrouwenparochie te krijgen.

De éne wedstrijd wordt door een 10 tal uitgenodigde geselecteerde 1e klasse parturen gestreden
voor de prijzen. De tweede wedstrijd bestaat uit een wedstrijd 2e klas parturen vrije formatie, waar voor minder strenge  regels gelden. Bijvoorbeeld een goed gekeurde want is voor deze wedstrijd niet nodig. Voor deze partij kan zich een onbeperkt aantal parturen opgeven. Voor deze partij kunnen zich ook “vriendenploegen” opgeven.

Voor beide wedstrijden is  dit jaar  ook weer een prima prijzenpot te winnen van meer dan totaal € 1500 . Met voor Froubuurt deze1e klas vrije formatie KNKB partij beperkt en 2e klas vrije formatie onbeperkt, mag deze Froumetpartij nu ook weer uniek in zijn opzet genoemd worden. Mede dankzij sponsoring is dit alleen mogelijk. Hiervoor willen we  de kaatsers en ook publiek  graag  uitnodigen om maar Vrouwenparochie  te  komen.

Zoals gebruikelijk zullen de kaatsers hun eerste bal opslaan om 10:00 uur op het sfeervol kaatsveld. Uiteraard tijdens de wedstrijd grote verloting. Na de wedstrijd is er een stukje gezellig muziek in de tent.