Algemeen

Noodopvang voor kwetsbare kinderen

Er is in Friesland een regionale aanpak voor noodopvang voor kwetsbare kinderen. Sociaal Domein Fryslân heeft dit geregeld.


Kinderen met een stoornis of een beperking waar al professionele ondersteuning voor is geregeld kunnen ook tijdens deze lockdown worden opgevangen. Er is in Friesland een regionale aanpak

Opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen kan helpen als er thuis te veel spanningen en/of  problemen zijn. Voor deze kinderen kan het lastig zijn om zich goed op het schoolwerk te concentreren. Ook kan kinderopvang helpen om spanningen thuis niet verder te laten oplopen. Zodat de kans op onveilige situaties kan worden voorkomen.

De kinderopvang is open als noodopvang voor kinderen van ouders die daar een contract hebben en volgens het eigen gebruikelijke rooster. Scholen zijn verantwoordelijk voor de opvang tijdens de normale schooltijden. 

Hoe kunt u noodopvang aanvragen?
De opvang wordt meestal geregeld door de hulpverlener die betrokken is bij het kind en/of gezin.
Als die er niet is, dan kunnen ouders, school of de kinderopvang dat bespreken met het gezin en opvang aanvragen bij het wijk- of gebiedsteam van de gemeente. Bel hiervoor met uw gemeente.

Advies- en meldpunt Veilig Thuis
Voelt u zich niet veilig thuis of hebt u zorgen over iemand anders? Dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Friesland via telefoonnummer 0800-2000. Zij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar voor advies. Tijdens kantooruren kunt u chatten met Veilig Thuis via www.veiligthuis.nl