Algemeen

O Magnum Mysterium | 4 composities

Het Leeuwarder Kamerkoor treedt a.s. donderdag 3 oktober op in het voorprogramma van het concert van het Nederlands Kamerkoor O Sacrum Convivium. Het voorprogramma begint om 19.45 uur en vindt plaats in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Het Leeuwarder Kamerkoor O magnum mysterium zal ten gehore brengen composities van vier componisten, te weten William Byrd (1543-1623), Tomás Luis de Victoria (1548-1611), Francis Poulenc (1899-1963), en Gerben van derVeen (hedendaags).

O magnum mysterium was oorspronkelijk een lied dat gezongen werd in de kloosterliturgie inde vroegmis op kerstdag. De tekst bezingt het mysterie van de geboorte van Christus ten aanschouwen van de eenvoudige dieren in de stal, en verheerlijkt Maria, in wier schoot Christus gedragen mocht worden. Een tekst die door alle eeuwen heen vele componisten heeft geïnspireerd tot het maken van prachtige muziek.

Voor meer informatie en reserveringen, zie: https://www.nederlandskamerkoor.nl/concertenreeks/o-sacrum-convivium/