Algemeen

Ondernemersvereniging geeft smoel aan Centrumplan Stiens

De Ondernemersvereniging LeeuwarderAdeel (OVL) zet zich met veel enthousiasme in voor een gezond ondernemersklimaat in Stiens. Het dorp wil zich met haar centrumfunctie in de regio graag blijven ontwikkelen en aanpassen aan de veranderende economie. Eerder is daarvoor een belangrijk initiatief genomen met het opstellen van een Centrumplan. De afgelopen periode is hard gewerkt aan de uitvoering ervan. We vertellen u graag meer over de eerste veelbelovende resultaten, ondernemend Stiens krijgt een gezicht!

Het Centrumplan is samen met winkeliers, ondernemers en vastgoedeigenaren opgesteld. In navolging daarvan hebben gemeente en OVL aan Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) gevraagd om met een actieplan te komen. Het zogenaamde Kom-In-Actie-Traject dat hier uit voortkomt is heel breed, voor de uitvoering van de actiepunten is om die reden een speciale stuurgroep aangesteld. Deze heeft op haar beurt de hoofdlijnen per onderdeel uitgewerkt en verantwoordelijke personen aangewezen. Wat zijn de ontwikkelingen en waar is het OVL-bestuur zoal nog meer mee bezig? Hieronder een update.

 

PR voor het dorp

Een belangrijk hoofdstuk van het Centrumplan is ‘Presentatie, promotie en profilering’. Alle verrichtingen binnen dit onderdeel hebben als doel om de bloeiende bedrijvigheid in Stiens en de directe omgeving optimaal zichtbaar te maken. Het imago is goed, de bewoners zijn trots op het dorp maar de uitstraling mag professioneler. En dat gaat nu gebeuren! “Er is samen met verschillende lokale partners hard gewerkt aan een eigentijdse huisstijl (logo, beeldmerk, communicatieplan en slogan) voor Commercieel Stiens,” zo vertelt Hendrik van der Meer, “In de komende periode willen we dit gaan uitrollen. Denk aan het vernieuwen van de bewegwijzering op de bedrijventerreinen, vlaggen in en om het dorp en een overkoepelende website. Deze website zal hét visitekaartje van ondernemend Stiens worden met alles wat er maar te beleven is. Dit kan worden aangevuld met bijvoorbeeld informatie van Plaatselijk Belang en diverse verenigingen”. Het ontwerp voor de bewegwijzering is inmiddels al gereed. De OVL-leden worden een dezer dagen benaderd voor deelname. Tip voor andere ondernemers is om de Stienser goed in de gaten te houden.

 

Onderdeel van een groter geheel

Renze Broekens legt uit: “Hoe ben je in beeld als ondernemend Stiens? Met een eigen huisstijl krijgen we een herkenbaar gezicht als bedrijvig dorp. Zie het als een goed begin waar we de komende jaren mee verder kunnen. Samen met de gemeente Leeuwarden en Plaatselijk Belang onderzoeken we hoe Stiens in de breedste zin toekomstbestendig gemaakt kan worden. 

Zoomen we in op het centrum dan heeft OVL daar met de aangesloten ondernemers natuurlijk een belangrijke rol in. De dorpskern van Stiens zal met onze hulp in de komende periode een ‘opfrisser’ ondergaan. Met meer groen en modern straatmeubilair komt er meer beleving, meer sfeer, let maar op! Er wordt ook druk gewerkt aan de nieuwe invulling van het voormalige gemeentehuis, dit vordert echt en zal eveneens een mooie aanwinst voor het centrum zijn. Nog meer beleving en sfeer. "Op langere termijn wordt gekeken naar een complete dorpsvisie,” zo zegt Renze. "Denk aan thema's zoals het parkeren en de routing. Hier neemt Plaatselijk Belang samen met de gemeente Leeuwarden het voortouw in maar wij schuiven als OVL graag aan. Kort gezegd; alles om het winkelcentrum en Stiens klaar te maken voor de toekomst. Voor de gemeente Leeuwarden is Stiens een belangrijke kern. Dat helpt ons en zo begint het plan nu gelukkig serieus vorm te krijgen.”

Volop ideeën voor de regio

“OVL doet nog veel meer”, zegt Hendrik, “Leuk voorbeeld is een eigen cadeaukaart voor ondernemend Stiens, we onderzoeken op dit moment de haalbaarheid en de mogelijkheden. De altijd enthousiaste activiteitencommissie zal zodra het weer kan daarnaast weer nieuwe activiteiten in het centrum gaan organiseren.” Renze voegt hieraan toe: “OVL is bemiddelaar van het LOF (Leeuwarder Ondernemers Fonds). Wij beoordelen namens dat LOF welke initiatieven in Stiens (en de voormalige gemeente Leeuwarderadeel) in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Er zijn eerder al mooie ondernemersgerichte activiteiten mee geholpen, zoals de modeshows in de winkelstraat, de bewegwijzering voor de bedrijventerreinen en ‘Stappen in Stiens’.”

 

Samen actief blijven

Met ongeveer 115 leden is OVL goed vertegenwoordigd in de regio. Organisaties als de gemeente Leeuwarden erkennen deze positie en gebruiken ons graag als intermediair naar de aangesloten ondernemers. Zeker in deze coronatijd is dit een extra argument om lid te worden. 

De kosten per jaar zijn slechts 75 euro, aanmelden kan via info@ovl.frl. Renze zegt daarover tot besluit; “Ik wil benadrukken dat de betrokkenheid van de leden erg belangrijk is voor ons als bestuur. De wisselwerking tussen beide bepaalt de kracht en de functie van een ondernemersvereniging. Daarom hierbij een oproep aan alle ondernemers; word lid, steun onze initiatieven voor een ondernemend en actief dorp!”