Algemeen

Onlinecafé 29 maart
Nieuwe impuls voor het Fryske verenigingsleven met campagne Leve de Vereniging!

Het herstelpakket 'Lok op 1: No en Moarn' en het project Bloei Zone Fryslân zijn krachtige provinciale initiatieven. Ze dragen bij aan de leefbaarheid in onze provincie.

Een rijk verenigingsleven hoort daar ook bij. Om het Fryske verenigingsleven te ondersteunen en te activeren, starten Sport Fryslân, Doarpswurk en Keunstwurk daarom een campagne onder de noemer Leve de Vereniging! De campagne wordt afgetrapt met een online café op maandagavond 29 maart over de toekomst van het Fryske verenigingsleven, waar verenigingen uit de hele provincie aanwezig zullen zijn.

 

Fryslân kent een rijk verenigingsleven, maar er zijn ook zorgen. Verenigingen worstelen met het werven én behouden van vrijwilligers en leden. Het is ook lastig om bestuursfuncties te vervullen. Mensen willen zich wel inspannen voor een vereniging, maar willen niet meer jaren vastzitten aan een bepaalde functie. Het ledenbestand, maar ook de vrijwilligers vergrijzen en verenigingen vinden het lastig om jongeren aan zich te binden. Welke betekenis heeft de vereniging in deze tijd en hoe kunnen we het verenigingsleven een nieuwe impuls geven? Dat is de vraag die centraal staat tijdens het online café.

 

Online café

Het online café vindt plaats op maandagavond 29 maart van 20.00 uur tot 21.30 uur. Het is een interactieve online bijeenkomst die wordt bijgewoond door verenigingen vanuit de sport-, kunst- en cultuursector en verenigingen voor het welzijn en het algemeen belang, zoals dorpsbelangen. Naast diverse gesprekken over het verenigingsleven, neemt Daniel Klijn, organisatieadviseur en grondlegger van Besturen met een Visie, aanwezigen mee in een visie op de toekomst. De presentatie is in handen van Miranda Werkman. Meer informatie is te vinden op de website van Doarpswurk.

 

Campagne

Het online café is de kick-off van de campagne Leve de Vereniging! De komende maanden volgen onder meer verschillende kosteloze webinars voor verenigingen en er wordt samen met het Fries Sociaal Planbureau uitgebreid onderzoek gedaan naar het verenigingsleven in Fryslân. De uitkomsten van dat onderzoek worden vervolgens omgezet in ‘impulsen’ (nieuwe initiatieven) om het verenigingsleven te activeren.