Algemeen

Passend onderwijs op CSG Ulbe van Houten

Afgelopen week hebben op veel VMBO scholen in Nederland de praktijkexamens plaats gevonden.

Zo ook op de CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie vonden er voor de sectoren Zorg en Welzijn  en Dienstverlening en Producten de praktische examens plaats.Voor de talen moesten de leerlingen hun beste beentje voor zetten om zich mondeling in een “vreemde taal” uit te drukken.Voor de Beeldende vakken moesten de leerkringen een werkstuk maken en het vervolgens presenteren aan de hand van een voorgeschreven opdracht.Voor Dienstverlening en Producten moesten er per module werkstukken worden vervaardigd en zelfs eten worden bereid als examenopdracht.Voor veel leerlingen een spannende uitdaging die met veel overgave werd aangegaan. Echter voor de school ook een heel erg spannende uitdaging, zeker als je minder valide leerlingen hebt die jaren lang het schoolprogramma hebben gevolgd en nu dan ook het examen moeten gaan doen. Als school zijn we dan ook trots dat we voor deze leerling(en)  een veilige omgeving hebben weten te creëren en  vervolgens hun de examens af te nemen.

We zijn spannend over de resultaten en trots dat we dit op deze wijze vorm kunnen geven aan de term passend onderwijs.