Algemeen

Plaatselijk Belang Stiens

Plaatselijk Belang Stiens wil de leefbaarheid van Stiens bevorderen en dat doet ze op vele manieren, waarbij de bevolking van harte wordt uitgenodigd mee te denken. 

Op dinsdag 19 november is de algemene ledenvergadering in De Skalm (19.45 uur) en daar komen onderwerpen aan de orde die menigeen zullen interesseren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de plannen voor De Skalm, de komst van de F-35 en de gevolgen voor Stiens, de speeltuincommissie, het dorpsbudget  en de nieuwe website van PBS.

Wethouder De Haan zal de nieuwe plannen voor De Skalm in het oude gemeentehuis toelichten. De architect komt met sheets, zodat u een beeld kunt krijgen van het geheel na de verbouwing.

Verder is er aandacht voor de nieuwe website van Plaatselijk Belang Stiens en er is informatie over de komst van de F-35 en de gevolgen voor Stiens. Hebben we meer geluidsoverlast en hinder of denken we dat het zo is? Maar natuurlijk is het ook belangrijk dat de inwoners van Stiens mee blijven denken over het verbeteren van onze leefomgeving. Heeft u ideeën of plannen? Breng het naar voren.

Met name jongeren worden verzocht mee te denken over hun toekomst in Stiens. Kom naar de ledenvergadering (eerst wel even lid worden) of laat een reactie achter op www.plaatselijkbelangstiens.nl

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 9 april 2019
 4. Wethouder Hein de Haan over de verbouw van het voormalig gemeentehuis en andere zaken. De architect vertelt a.d.h.v. sheets over de nieuwe indeling van het gebouw
 5. Uitkomst Dorpsbudget Stiens 2020
 6. De toekomst van de speeltuinen in Stiens, de speeltuincommissie aan het woord
 7. De nieuwe website van PBS
 8. Rondvraag
 9. Pauze
 10. De eerste F-35 is op de Vliegbasis Leeuwarden geland; een vertegenwoordiger van de Vliegbasis en Gerard Veldman (Commissie Geluidshinder Vliegbasis) zullen in gesprek gaan over de veranderingen voor Stiens en omgeving.
 11. Sluiting 

We hopen u op 19 november te kunnen begroeten.

Het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Stiens,

Wiebe Nieuwsma, voorzitter
Coos Waringa, secretaris              
Geale Broersma, penningmeester
Taco Hoekstra, bestuurslid
Henk Louwsma, bestuurslid
Tjeerd Visser, bestuurslid