Algemeen

Poetic Potatoes wint de Piter Jellespriis voor de Letteren

De Piter Jellespriis voor de Letteren 2019 is toegekend aan Poetic Potatoes, een dichterlijk uitwisselingsproject tussen Friesland en Malta. Cultuurwethouder Sjoerd Feitsma reikte de literaire prijs van de gemeente Leeuwarden op maandagavond 9 december uit aan het poëzieproject van de Bildtse Aardappelweken. De jury, bestaande uit Goffe Jensma, Kirsten van Santen en Coen Peppelenbos, was unaniem in zijn oordeel.

Het project Poetic Potatoes heeft gelopen van 2014 tot 2018 en was onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018. In die vier jaar zijn er gedichten over en weer gestuurd tussen Friesland en Malta in speciaal hiervoor ontworpen aardappelzakken. Dit alles heeft geleid tot een dichtbundel met 80 gedichten.

Een greep uit het juryrapport:

‘Het idee was even simpel als geniaal. Een zak pootaardappelen uit Friesland, uit 't Bildt om preciezer te zijn, ging vergezeld van een gedicht in vertaling en de aardappelen die terug kwamen brachten poëzie van Malta naar Friesland. Het idee heeft ook iets grappigs en een aardser onderwerp voor de poëzie is nauwelijks denkbaar en toch leverde dit uitgangspunt boeiende poëzie op.’

‘Dit spesifike projekt mingt mear as allinnich talen trochinoar, it mingt twa soarten fan publyk: ierpelboeren en dichters, en twa nasjonaliteiten: Maltezen en Friezen. En sûnder dat it allegear ek mar even benearjend wurdt of nasjonalistysk begjint te klinken, lit Poetic Potatoes de wearde en de krêft fan it lokale en fan de eigen kultuer sjen’.

De Stichting Bildtse Aardappelweken heeft de prijs op 9 december 2019 in ontvangst genomen. De andere twee genomineerden waren Jannie Regnerus voor haar boek Nachtschrijver en Elske Kampen, voor haar dichtbundel Ynbyld.

 

In de bijlage vindt u het juryrapport en een foto van de prijsuitreiking, met van links naar rechts wethouder Sjoerd Feitsma, juryvoorzitter Goffe Jensma en prijswinnaars Froukje de Jong en Loet Hin van de Stichting Bildtse Aardappelweken.

 

Over de prijs

De prijs is onderdeel van het prijzenbeleid van gemeente Leeuwarden. De andere prijzen zijn: de Margaretha de Heerprijs voor beeldende kunst en (architectonische) vormgeving, de Jan Janszoon Starterprijs voor de podiumkunsten, De Eekhoffprijs voor lokaal-historisch onderzoek en de LF2018-prijs voor talentontwikkeling. De Piter Jellespriis wordt, net als de andere prijzen, eens in de vier jaar uitgereikt aan een literair werk dat door de gebruikte taal of door de keuze van het onderwerp een relatie met Fryslân heeft. De winnaar krijgt een oorkonde en een geldbedrag van € 2500,-.