Algemeen

Provincie Fryslân : samen aan de slag! Toekomst Friese binnensteden en dorpen belangrijk voor provinciale verkiezingen

Ondernemers en vastgoedpartijen nemen voortouw in ontwikkeling binnensteden en dorpen. Provincie en gemeenten nemen hier een actieve rol in.

Er is meer nodig dan winkels in de winkelstraat om te komen tot aantrekkelijke centra. Dit besef is er steeds meer bij stakeholders in de centrumgebieden. Zo ook in Fryslân. Tijdens het druk bezocht symposium op 17 januari jl. hebben ondernemers uit de retail, horeca, cultuur en toerisme, maar ook vastgoedpartijen en centrummanagers het voortouw genomen om op provinciaal niveau te gaan samenwerken aan de leefbaarheid van binnensteden en dorpen. De Provincie Fryslân én de Friese gemeenten is nadrukkelijk gevraagd een meer aanjagende en actieve rol te nemen waarbij kernen en centra hoger op de provinciale engemeentelijke agenda worden geplaatst. 

Gedeputeerde Friso Douwstra : “Ondernemers, en zeker de middenstand, zijn de dragers voor elke binnenstad! Het is van groot belang dat álle sectoren samenwerken aan voor gevarieerde, bruisende binnensteden en vitale dorpskernen. Hiermee versterken we de aantrekkelijkheid van Fryslân, ook voor bezoekers van buiten de provincie. Het is daarom goed om te zien dat er zoveel belangstelling voor dit symposium was. We moeten hier samen de schouders onder zetten.” 

Gemeenten worden uitgedaagd om concreet te maken welke investering zij gaan doen in hun binnenstad of dorpskern. En vervolgens kunnen zij met de provincie een investeringsagenda maken. 

“Wij zijn hier blij mee, want de transformatie van economische waarde naar sociale meerwaarde is complex en vraagt hoge investeringen van ondernemers en vastgoedpartijen. Zij kunnen niet zonder publieke investeringen van gemeente en overheid”

aldus Hayo Galema en Douwe van Drogen namens Netwerk Centrummanagement Fryslân.

Netwerk Centrummanagement Fryslân zal aan de slag gaan met zo’n investeringsagenda. Provincie en gemeenten stimuleren dit proces en gaan graag het gesprek aan over investeringen in een toekomstbestendige centrumfunctie van steden en dorpen. 

Het symposium werd georganiseerd door VNO-NCW MKB Noord, Netwerk Centrummanagement Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland regio Fryslân, Toerisme Alliantie Fryslân, Lokaal Retailbelang, in samenwerking met INretail en de Retailagenda.