Algemeen

’Rondjes om de kerk’

Op woensdagavond 28 februari a.s. komt Fokko Bosker naar Stiens om een lezing te geven over zijn nieuwe boek; 'Rondjes om de kerk, in samenwerking met Stichting Tsjerkepaad'. 

Dit n.a.v. van een artikel in het FD van 21/06 waarin Lodewijk Born schrijft over het vieren van twintig jaar Tsjerkepaad. Wiep Koehoorn zal deze avond de inleiding verzorgen. Wiep en Durkje lopen met grote regelmaat de door Fokko uitgezette wandelingen op 'proef'.

Wij denken met deze lezing in een behoefte te voorzien niet in de laatste plaats omdat we als PKN gemeente inmiddels zelf een stempelkastje hebben opgehangen bij de Vitus voor de 'lopers' van het Jabikspaad en de kerk een wandelgroepje heeft die na het Jabikspaad is begonnen aan het lopen van het Odolpuspad. Het is leuk om te zien hoe ook mensen van buiten onze gemeente aanhaken. 

Als kerk willen we nadrukkelijk ook vanuit een breder perspectief kijken en actief onderdeel zijn van onze omgeving.  Met het initiatief van deze lezing proberen we aan te sluiten bij de trend zoals is beschreven in de Beleidsnotitie Gastvrij Fryslan 2028, opgesteld door de provincie. Eén van de ambities is om de zogenaamde 'dag recreatieve netwerken' verder te ontwikkelen. Mensen zijn op zoek naar lokale recreatieve bestemmingen met een groene afdruk en in combinatie met beleving van natuur en verhalen over cultuurerfgoed. 

Naast de openstelling van de 'Tsjerke is Iepen' (dinsdagmiddag april-november) willen we 'gasten' in de gelegenheid stellen om buiten de periode van Tsjerkepaad een rondje te wandelen in de omgeving. Ons streven is om dit initiatief t.z.t verder uit te bouwen. Plannen hiervoor zijn in de maak. De kerngroep Stiens, overleg Amaryllis, buurtbewoners, bestuur Nije Skalm en ook Plaatselijk belang, zijn enthousiast over dit initiatief en denken dat hiermee in een behoefte wordt voorzien. 

Locatie: de Hege Stins, Gysbert Japicxstrjitte 4, 9051 ER Stiens. We beginnen deze avond om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. De inleiding wordt verzorgd door Wiep Koehoorn. De entree is gratis maar graag wel even opgeven bij: kosters@pgstiens.nl of whatsapp 06-15536467. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd