Algemeen

Samen zingen met Chr. Mannenkoor Pro Rege

DOKKUM - Zondag 13 oktober a.s. houdt Christelijk Mannenkoor Pro Rege weer haar jaarlijkse zondagavondzang oftewel 'Samen zingen met Pro Rege' in De Fontein te Dokkum.

Pro Rege bestaat uit ruim 80 zangers en staat sinds vorig jaar onder leiding van de bekende dirigent Jan Hibma. Jan dirigeert meerdere Mannenkoren, zoals Edoza te Sneek en Westerlauwers te Buitenpost. Achter de schermen wordt reeds gewerkt om aan de wens van Jan te voldoen, namelijk een gezamenlijk concert met zijn drie Mannenkoren.

Pro Rege betekent 'Voor de Koning'. Voor vanavond geldt dan ook om door koorzang, afgewisseld met samenzang, bij te dragen aan de verkondiging van het Evangelie. Het geheel wordt muzikaal omlijst door Anja Heikamp-Kommerie op het orgel en Ronald Postema op piano. Opening en sluiting wordt verzorgd door Andries Postma, voorzitter Pro Rege. Wij hopen op een gezegende avond en een volle kerk, iedereen is van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur. De deuren gaan open om 19.00 uur. De toegang is vrij. Wel is er een collecte voor bestrijding van de onkosten.

Bij de start van dit seizoen mocht Pro Rege zeven gasten verwelkomen die zeer zeker lid worden. Maar nieuwe leden zijn en blijven welkom.