Algemeen

Sinterklaas komt weer in Nederland

Nog even en dan komen Sinterklaas en zijn Pieten weer aan in Nederland. Dit jaar is de aankomst op 16 november in Apeldoorn, het belooft een hele bijzondere intocht te worden. Het moet dan allemaal wel weer snel, want 's middags komt hij ook al naar Leeuwarden.

Dit laatste is de reden waarom Sinterklaas er dit jaar, net als de afgelopen jaren, voor heeft gekozen een week later naar Stiens te komen. Even rust inbouwen, want ook Sinterklaas wordt een dagje ouder. Wat wel zeker weer een feit is: Sint en zijn Pieten hebben er weer heel veel zin in. Omdat Sinterklaas en zijn gevolg al een week eerder in Leeuwarden zijn aangekomen, komt hij 23 november, met de bus vanuit Leeuwarden naar Stiens. Paarden Piet is hem op Amerigo al vooruit gereden en zal er voor zorgen dat Sinterklaas weer een hele fijne rijtour door Stiens zal hebben. De bus zal tussen 11.30 uur en 11.45 uur aankomen bij het plein voor het voormalige Gemeentehuis. Het zou dan ook leuk zijn dat alle kinderen zich daar verzamelen om vervolgens in een kleurige optocht te vertrekken naar het Sportcomplex It Gryn alwaar 's middag een prachtig muzikaal kinderfeest zal worden gehouden in de Bordinehal.

De route die de stoet zal rijden start dus in de Langebuorren en gaat vervolgens via de Uniawei, Hynstewaed, Wythusterwei, door de Stinzen, Gysb. Japicxstrjitte, Griene Leane en Ie lenae, naar  Sportcpmplex It Gryn. Sinterklaas heeft vorig jaar enorm genoten van de rijtour, met name door o.a., de Stinzen, daar was het vorig jaar zo gezellig versierd. Het was een lust voor het oog. Maar ja, het is wat dat betreft elk jaar weer genieten van al die vrolijke mensen en versieringen. Na het grote feest in de Sporthal zal Sinterklaas ook weer een bezoek brengen aan de bewoners van Skilhiem, Haye-mastate en Petterhusterstate. Het slotfeest zal, zoals ieder jaar, weer worden gehouden bij Sinterklaas zijn vele fans in Talant. Al met al, een Sinterklaastijd om naar uit te kijken.

In de volgende editie van de Stienser zullen tijden, route en andere bijzonderheden voor de Sinterklaasintocht van Stiens worden vermeld.