Algemeen

Skalms Fertier heeft nieuwe biljarttafels

Ongeveer vijftig biljarters van ouderensociëteit Kaart- en Biljartvereniging Skalms Fertier kunnen sinds kort op nieuw aangeschafte biljarttafels hun sport beoefenen in multifunctioneel centrum De Skalm in Stiens.

Op de foto: Wiebe Nieuwsma, Johannes Bijlsma en Sip Lunter doen de eerste stoten op een van de nieuwe biljarttafels.

Toen begin 2018 bekend werd dat er plannen waren om de huidige Skalm naar het leegstaande gemeentehuis te verplaatsen, werd vastgesteld dat de (stok)oude biljarttafels niet mee konden verhuizen. Er werd besloten geen onderhoud  meer te plegen en over te gaan tot de aanschaf van nieuwe tafels die op termijn wel mee kunnen verhuizen. 

Mede dankzij een ruime financiële bijdrage uit het Dorpenfonds van Plaatselijk Belang Stiens en van het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân konden er drie zo-goed-als-nieuwe biljarttafels worden aangeschaft, voorzien van nieuwe, energiezuinige verwarmingselementen. De vereniging is beide fondsen daar zeer erkentelijk voor. 

Johannes Bijlsma, voorzitter van het bestuur van De Skalm, is ingenomen met de nieuwe biljarttafels en benadrukt dat er in De Skalm nu, maar zeker ook na de eventuele verhuizing, ruimte is voor nieuwe initiatieven en activiteiten voor jong en oud. Zo start er binnenkort al een zgn. repaircafé. 

Wiebe Nieuwsma, voorzitter van Plaatselijk Belang, ziet de bijdrage vanuit het Dorpenfonds als een bijdrage aan de mienskip van Stiens. Samen met de gemeente wordt gewerkt aan een levendige gemeenschap, die bruist van activiteiten. PBS beseft terdege dat Stiens zichzelf vooruit moet helpen en dat kan mede door goede contacten met de gemeente. “Maar Stiens moet zelf ook actief meedenken en handelen”, aldus Nieuwsma. 

Sip Lunter, voorzitter van Skalms Fertier, is bijzonder blij met de aanschaf van de nieuwe biljarttafels. Ouderen vanaf 55 jaar uit Stiens en omliggende dorpen kunnen van maandag tot en met vrijdag, van 13.00 tot 17.00 uur, elkaar ontmoeten en gebruikmaken van deze drie biljarttafels. Op maandagmiddag is er tevens klaverjassen en op woensdagmiddag is de biljartcompetitie in drie klassen. En er is zeker ook ruimte voor vrouwen.