Algemeen

Skjin op reis nei Fryske ûndernimmers

Woensdag 3 juli is er in St.-Annaparochie een actie in het kader van de zwerfafvalaanpak Samen Fryslân Schoon. 

Deze actie is voor alle tweedejaars leerlingen van Campus Middelsee. De leerlingen bezoeken bedrijven in St.-Anne en doen een schoonmaakactie met als doel: bewust worden van het effect van zwerfafval en het belang van een schone en leefbare openbare ruimte.

De actie is een gezamenlijk project van Gemeente Waadhoeke, IVN Natuureducatie en Campus Middelsee. Het is onderdeel van de projectweek ‘Fryske ûndernimmerswike’.

 

Bedrijfsbezoeken

Drie groepen leerlingen brengen in circuitvorm een bezoek aan de veehouderij van familie Kolkman, Omrin en het politiebureau. Drie andere groepen leerlingen gaan naar het bedrijf van Smeding Groenten en Fruit, Wonen Noordwest Friesland en Wetterskip Fryslân. Alle bedrijven hebben tijdens de werkzaamheden te maken met afval. Omrin is de afvalinzamelaar. Wetterskip Fryslân heeft last van afval in sloten en vaarten. Smeding gebruikt verpakkingsmaterialen en is voortdurend bezig om minder of minder milieubelastende verpakkingsmaterialen te gebruiken. De familie Kolkman heeft last van zwerfafval in het land langs het fietspad. En Wonen Noordwest Friesland pleit voor een schone leefomgeving.