Algemeen

Stiens en het Dorpsbudget 2022

Er zijn al verschillende aanvragen ingediend, maar Plaatselijk Belang Stiens roept graag nog meer verenigingen, clubs en instellingen op om nog voor 1 september een aanvraag te doen voor het Dorpsbudget 2022.

Net als andere jaren geldt het protocol, zoals dat op de website www.plaatselijkbelangstiens.nl
na te lezen is. In grote lijnen komt het erop neer dat aanvragen moeten bijdragen aan de leefbaarheid van Stiens. Bovendien moet er altijd sprake zijn van cofinanciering en mag het geen privébelang dienen. Op de website staat een aanvraagformulier en alle andere informatie. Stuur uw aanvraag naar secretaris@plaatselijkbelangstiens.nl

Nadat alle aanvragen binnen zijn, gaat een Financiële Commissie de aanvragen toetsen aan de regeling en daarna komt er een voorstel richting het bestuur van PBS. 

Buurtverenigingen, sportverenigingen en alle andere verenigingen in Stiens let op, want het is al heel gauw 1 september.