Algemeen

Stiens en het Dorpsbudget voor 2020

Misschien bent u er door de vakantie nog niet aan toegekomen, maar het wordt wel tijd een aanvraag voor het Dorpsbudget 2020 te doen. De termijn van aanvragen is vanwege de vakantie verlengd tot 15 september. 

De voorwaarden zijn iets versoepeld om zoveel mogelijk verenigingen en organisaties in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van deze financieringsmogelijkheden. En net als in 2019 geldt het protocol, zoals dat op www.plaatselijkbelangstiens.nl na te lezen is. Aanvragen moeten bijdragen aan de leefbaarheid van Stiens. Of zoals in de spelregels staat: 

• diensten en zaken die de leefbaarheid in Stiens bevorderen;
• culturele manifestaties en activiteiten;
• diensten en zaken die de sociale verbondenheid positief beïnvloeden.

In 2019 zijn 5 aanvragen van verenigingen gehonoreerd voor o.a. bijdragen in materialen, maar ook voor een activiteit bij een reünie. Elk initiatief dat een bijdrage levert aan het verbeteren van de leefomgeving van Stiens, dat van nut is voor het welzijn van Stiens komt in principe in aanmerking voor een vergoeding op grond van co-financiering. Op het gebied van veiligheid, sport, jubilea, activiteiten is van alles mogelijk. En niet geschoten is altijd mis. Heeft u twijfels of uw idee voor een bijdrage in aanmerking komt, of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Plaatselijk Belang Stiens. Op de ledenvergadering in november worden de definitieve aanvragen en zo mogelijk de toekenningen bekendgemaakt. 

Scholen, buurtverenigingen, sport- en andere verenigingen: Let op uw zaak, want het is al heel gauw 15 september.