Algemeen

Het begon allemaal met een ludiek idee en een wijntje op de zondagmiddag. Waar het eindigt? Dat weten de twee frontvrouwen van de kringloopwinkels De Oprommer in Oude Bildtzijl en Nochris2.0 in St. Annaparochie nog niet. 

Henny: “Lykas de measte minsken woene Jitske en ik graach at de wrâld wer in bytsje gewoan wêze soe”. Op die bewuste zondagmiddag passeerden verschillende ideeën en wensen de revue. De winkels stonden vol maar bleven leeg. 

De dames stelden zichzelf de vraag hoe ze weer wat leven in de brouwerij konden krijgen zonder voorbij te gaan aan de regels waar we ons op dit moment aan dienen te houden. Gearwurkje bleek het antwoord. Door de handen inéén te slaan en daar een dosis creatieve inslag aan toe te voegen kwamen ze tot een strúnroute. Eén afspraak, 4 winkels dat was het idee. De samenwerking werd gezocht met Malle Pietje in St. Annaparochie en bij de ouders van Henny, Nochris Menaam.

Jitske: “Efkes âlderwets strúne op gepaste afstand”. De eerste editie in maart bleek een groot succes. Een walhalla voor de echte kringlopers. Voor de strúners in spé een avontuur. “Eltsenien wie entûsjast, net allinne oer dat se er wer op út wiene mar ek oer it ferskaat fan de dielnimmende winkels” aldus Henny. Jitske vult aan: “Ja, die reaksjes fan alle minsken. Je waren der hielendal bliid fan”. Elke deelnemende winkel onderscheidt zich van de ander en juist daardoor staan ze samen sterk. Waar de één zich richt op de iets meer brocante hoek, onderscheidt de ander zich weer door haar lage prijzen en de puntjes op de í wat betreft schoon en netjes. Jitske: “Eltse winkel underskied sich. Sa ha wy bygelyks troch de húsoprommingen fan de oprommers yn ús Oprommerloads  in prot en ferskeiden guod”. Henny: “Ús roots lizze net allinne by de winkel fan ús âlders mar ek yn it wytguod”. Het gelijknamige bedrijf Wytguod werd jaren eerder al opgericht door wederhelft Pieter. “De ferkeap van twaddehânsk wytguod, dus fan de waskmasine oant de koelkast, dat is wêr't wy eartiids mei start binne en ek it wytguod hat plak yn ús nije winkel yn St. Anna, neist it ferskaat oan húsried en lyts guod”. En dat het succes naar meer smaakt dat mag wel duidelijk zijn. Data voor de tweede editie zijn geprikt. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 april heten Jitske en Henny jullie weer welkom. Deze editie draait ook de vintagewinkel Pandje 5 in samenwerking met WerInKeer mee in de route. Eén afspraak, 5 winkels. 

Nieuwsgierig? Opgeven kan via de app op 06-55700819. Om alles in de juiste banen te leiden vragen de dames u om niet alleen de dag maar ook het dagdeel (9-13 u./12.30-17.15 u.) door te geven.