Algemeen

Studenten VHL de straat op in Stiens

Studenten van de Van Hall Larenstein (VHL) brengen enquêtes rond om zo uw mening te verzamelen over duurzaamheid (zie de eerdere publicatie). Kijk dus niet raar op wanneer er studenten door Stiens lopen. De studenten doen dit onderzoek in opdracht van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en hebben de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe het dorp Stiens in de toekomst meer duurzaam en energieneutraal kan worden. 

De studenten van de opleiding management van de leefomgeving van de VHL richten zich in vijf groepen op verschillende onderwerpen. De verschillende onderwerpen zijn: energie, warmte, participatie, mobiliteit en voedsel  en circulariteit, zoals vorige week ook te lezen was in De Stienser. In de enquête staan vragen die gaan over de verschillende onderwerpen. De vragen zijn vooral op uw eigen beleving gericht. De enquête wordt steekproefsgewijs afgenomen. Hierdoor is het meer dan normaal van belang - mocht u een enquête ontvangen - deze in te vullen. Vanwege de maatregelen omtrent corona wordt de enquête door de brievenbus gegooid op donderdag 18 maart. De enquête wordt opgehaald op woensdag 24 maart. Dit kan persoonlijk op afstand of door middel van een tas aan de deur. Voor het onderzoek is het van groot belang dat u meedenkt. De resultaten zullen ook door de Energykoöperaasje worden ingebracht in hun overleg met de gemeente Leeuwarden over de plannen voor energie en duurzaamheid in Stiens. 

Mocht u niet geselecteerd zijn voor de steekproef, maar wilt u wel graag meedenken voor dit onderzoek dan is er een mailadres waar u dit kwijt kunt; duurzaamstiens1@gmail.com.

 

De resultaten zullen eind april worden gepresenteerd in de vorm van een rapport. De Stienzer Energykoöperaasje U.A. zal daarna de rapportage delen met de bewoners van Stiens. Hiervan wordt onder meer verslag worden gedaan in De Stienser. 

 

Wilt u meer weten over de Stienzer Energykoöperaasje? Bezoek dan de website www.stienzer-ek.nl