Algemeen

Subsidie voor 17 projecten in Noardwest Fryslân

Vanuit het Iepen Mienskipsfûns verstrekt provincie Fryslân subsidie aan 17 initiatieven in Noardwest Fryslân. Het gaat om projecten uit de tweede subsidieronde van 2021. De initiatieven komen allemaal uit de mienskip en zorgen samen voor een investering van bijna 280.000 euro in de leefbaarheid van Noardwest Fryslân. Hieronder enkele initiatieven die beloont werden.

Foto: De overhandiging van de beleefwandeling ‘Waterweetjes’ aan de jeugddijkgraaf Merel Fiets door Jacomine Hoogendam, beheerder Dekema State. 

QR Beleefwandelingen Dekema State

Wandelend kennis op doen. De wandelaar ontvangt ‘gelaagd’ streekgebonden en algemene kennis over landschap, agrarisch beheer, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie. Beleefwandeling ‘Waterweetjes’ is een 2.5 uur durende tocht, voor nieuwsgierige, sportieve (jonge) wandelaars rondom Dekema State en het Leeuwarder Bos. Beleefwandeling ‘Occa Tocca en de geheime tuin’ is een familie speurtocht van 1.5 uur op het tuinencomplex van Dekema State. De wandeling wordt tevens aangeboden aan basisscholen. De QR-code biedt de mogelijkheid om thuis nog eens de geboden kennis terug te halen. Het project ontving een bijdrage van 4000 euro vanuit het Iepen Mienskipsfûns. De totale projectkosten bedragen 11.900 euro.

Vergroening schoolplein obs de Jint

Het creëren van een uitdagender plein waar sport, bewegen, samenwerken en samenspelen centraal staan voor kinderen van de school, de BSO en uit de buurt. Het plein is momenteel een betonnen vlakte en biedt nagenoeg geen uitdaging meer. Door groene speelgedeeltes, een buitenklas, doorgroeitegels en extra schaduweilanden worden veel van de afwateringsproblematieken opgelost en zorgt dit voor verkoeling op de warme dagen. Hopelijk nodigt dit meer kinderen uit om ook na schooltijd en in vakanties de buitenlucht op te zoeken, want dit heeft een positief effect op de kinderen. Bijdrage € 10.000,00

 

 

Stichting MFC Froubuurt

Revitalisering kleedgelegenheden en plaatsing zonnepanelen. Het opwaarderen van kleedgelegenheden zodat deze voor een breed publiek toegang bieden. Daarnaast het plaatsen van zonnepanelen om de duurzaamheidsdoelen te bewerkstelligen. Bijdrage: € 35.000,00

 

 

Derde subsidieronde Iepen Mienskipsfûns gestart

Vanaf vandaag kunnen initiatiefnemers weer subsidie aanvragen vanuit het Iepen Mienskipsfûns. Deze openstellingsperiode loopt van 6 tot en met 30 september 2021. De belangrijkste voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. De projectadviseurs van Streekwurk Noardwest Fryslân zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.

In Noardwest Fryslân is ook subsidie beschikbaar vanuit de Europese LEADER-regeling. Deze tender is geopend van 6 september tot en met 14 oktober 2021.