Algemeen

Taalmaatjes is meer dan het aanleren van taal

Humanitas start Taalmaatjes om anderstalige inwoners en Nederlanders bij elkaar te brengen. Als je in een land komt waarvan je de taal nog niet spreekt, is het moeilijk om je weg te vinden. Humanitas start daarom in Leeuwarden Oost met Taalmaatjes. 

Bij deze activiteit wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een anderstalige deelnemer. Het koppel spreekt elkaar wekelijks en oefent op een informele manier de Nederlandse taal. Ook maken zij kennis met elkaars cultuur.

"Samen met mijn taalmaatje heb ik mijn oudergesprek goed kunnen voorbereiden. Dat maakte echt een groot verschil," aldus deelnemer Maria.

Taal is de sleutel tot participatie in de samenleving Vrijwilliger en deelnemer spreken elkaar bij de deelnemer thuis, tijdens een wandeling of in de bibliotheek. Bij Taalmaatjes gaat het om alledaagse gesprekken, samen oefenen en al doende leren. De reden is dat je een nieuwe taal vooral leert door te oefenen/spreekkilometers te maken. Taalmaatjes gaat uit van de leervragen van de deelnemers. Het kan gaan om het leren van de taal op een beginners niveau tot het leren van beroeps-specifieke taal.

‘’Taalmaatjes is zo veel meer dan het aanleren van de taal. Het gaat ook om gezien en gehoord worden, het zelfvertrouwen vergroten. Het stimuleert deelnemers om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld richting vrijwilligerswerk of betaalde arbeid. Bij Humanitas zien we dat Taalmaatjes een verrijking is voor zowel de deelnemer als de vrijwilliger. Ze maken kennis met elkaars cultuur en verbreden beide hun horizon.’’, vertelt Hilliene Hakse, coördinator van Humanitas Taalmaatjes.

Taalmaatjes is onderdeel van het programma Leeuwarden Oost

Het programma Leeuwarden Oost (onderdeel van het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid) investeert in het vergroten van de kansen van de inwoners van deze wijken. 

Dat betekent: een eerlijke kans op een passende baan, een betaalbare woning, een schone en veilige buurt, een geschikte opleiding en een goede gezondheid. Het kunnen spreken van de Nederlandse taal is van grote waarde voor de ontwikkeling van de inwoners.

Wilt u meer informatie over deze activiteit? Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van Taalmaatjes Hilliene Hakse via 06 17557386 of taalmaatjes@humanitas-leeuwarden.nl of h.hakse@humanitas.nl