Algemeen

Op zondag 24 september aanstaande wordt om 10.00 uur in ochtend het toneelstuk “Ontmoeting met gevolgen” opgevoerd in de protestantse kerk in Bitgummole. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het toneelstuk is geschreven door Korneel Roosma – de Vries uit Stiens, die ook het toneelspel van beide vrouwen voor haar rekening neemt. Samen met haar echtgenoot Sikke R. Roosma, die het decor, licht en geluid verzorgt, maken ze nog tot eind 2023 een tour langs diverse plaatsen in het hele land

HET TONEELSTUK

Het toneelstuk gaat over twee vrouwen. De ene vrouw heet Geertruydt Jansdochter Hoyer. Zij leeft in de eerste jaren van de Reformatie, de periode waarin veel mensen de (katholieke) kerk van Rome verlaten, zo rond het jaar 1550. Zij is de vrouw van de Nederlandse reformator Menno Simons die op dat moment een voorman is van een groep kerkverlaters en wordt vervolgd. De andere vrouw - een verre achter -, achter -, achterkleindochter van Geertruydt - heet Geerte de Vries. Zij is op dit moment voorganger in een Doopsgezinde gemeente en neemt hiervan afscheid na haar werkzame leven. Ook zij leeft in een tijd waarin mensen de kerk de rug toekeren en heeft te maken met een krimpende geloofsgemeenschap. Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? 

ACHTERGROND

In het jaar 2025 is het 500 jaar geleden dat in Zürich (Zwitserland) voor gelovigen de eerste volwassendoop plaatsvond. Dat gedenkwaardige moment tijdens de Reformatie geeft aanleiding om de komende tijd 500 jaar Anabaptisme en Doperdom te vieren. In de aanloop daar naartoe zal ongetwijfeld op diverse plaatsen in Nederland en wereldwijd de reformator Menno Simons centraal staan. Zijn gedachtegoed en idealen zullen vast en zeker onder het stof vandaan worden gehaald door vieringen en lezingen.

MENNO SIMONS

Menno wordt geboren in Witmarsum in Friesland in 1496 en overlijdt in Bad Oldesloe (Sleeswijk Holstein Duitsland) in 1561. Menno wordt in Utrecht tot priester gewijd, wordt kapelaan in Pingjum en later pastoor in Witmarsum. Tijdens de heftige Reformatie sluit hij zich aan bij de Wederdopers. Een beweging van gelovigen die begint in Zwitserland en die zich via Duitsland naar de Lage Landen verspreidt. Hij wordt daarmee de kerkhervormer voor de Nederlandse Wederdopers, de latere Doopsgezinden. Bovendien is hij de naamgever van de Mennonites (in Noord- en Zuid-Amerika en Canada) en Mennonieten in Europa en wereldwijd.