Algemeen

Toppers van Campus Middelsee reiken cheque uit aan het Rode Kruis

Vanaf het begin van de coronacrisis op 16 maart 2020,  is een enthousiast trio leerlingen van de Campus Middelsee onder leiding van mw. Woudwijk, Stornebrink en van Elst bezig geweest om mondkapjes te maken.

Dit team uit de vakgroep Zorg & Welzijn heeft hard gewerkt om aan de veiligheidsvraag op onze school en die van de omgeving te voldoen. Dit hebben ze gedaan door ruim 300 mondkapjes te maken. Omdat de vraag naar mondkapjes zo groot was, werden onder andere Buurtzorg, de Daklozenopvang en een aantal scholen met plezier bevoorraad.

De vraag naar mondkapjes was op een bepaald moment zo groot dat het idee is ontstaan de mondkapjes te gaan verkopen. Voorwaarde was dat de opbrengst beschikbaar werd gesteld aan een Goed Doel. De keuze voor het Goede Doel werd unaniem: Het Rode Kruis.

Op de foto overhandigen Jelina, Femke en Kayleigh de cheque ter waarde van € 350,- aan Veronique Huismans van Het Rode Kruis Friesland.