Algemeen

Verkeersveiligheid rondom basisscholen

Of kinderen nu lopend, per fiets of met de auto naar school komen: voetgangers, fietsers en automobilisten komen elkaar daar vlak voor en net na schooltijd allemaal tegen.

Zo is er altijd veel verkeer rondom scholen. Net als bij IKC de Swirrel in Britsum. Naast veel drukte en gezelligheid kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor auto’s van ouders/verzorgers die niet op de juiste plek geparkeerd staan.

Parkeren bij IKC de Swirrel
Voetgangers en fietsers zijn kwetsbaar en kinderen letten niet altijd goed op. Onjuist geparkeerde auto’s en veel autoverkeer rondom scholen helpen hier niet bij. Bij IKC de Swirrel, dat aan een drukke kruising midden in het dorp ligt, lijkt vooral het parkeren soms voor onveilige situaties te zorgen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We willen allemaal dat (onze) kinderen veilig - fietsend of lopend - naar en uit school kunnen komen. Gelukkig kunnen we met een aantal simpele regeltjes samen de verkeersveiligheid verbeteren.

Waar mag je parkeren rondom school?
Parkeren mag in de speciale parkeervakken, maar ook in straten waar een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur geldt. Dat laatste geldt niet voor plekken waar je een gele lijn op de stoeprand ziet staan. Misschien heb je ze over het hoofd gezien, maar op de kruising bij de Swirrel zitten ook van die geverfde gele lijnen. Oftewel: daar mag je dus niet parkeren. 

Waar mag je niet parkeren bij scholen
Zoals genoemd, binnen de gele lijnen is parkeren officieel niet toegestaan. Andere plekken waar je je auto beter niet kunt neerzetten zijn:
• Op kruispunten, stoepen, in bochten of voor de uitritten van bewoners;
• Voor de in- en uitgang van scholen;
• Op plekken waar kinderen oversteken (zebrapad, wandelpad, fietspad);
• Doodlopende straten waar je achteruit moet rijden om weg te kunnen rijden;
• Andere plekken waar je achteruit moet rijden.

Speciale parkeerplek in Britsum
In Britsum is vlakbij de school een ruime parkeerplek: bij dorpshuis Britsenburgh aan het begin van het dorp. Ouders/verzorgers van leerlingen van de school kunnen hier prima hun auto kwijt. Vanaf deze plek loop je veilig en binnen een minuut naar het schoolplein. Gea Koehoorn, directeur van de Swirrel: “Dit is tijdens de start van de school in 2015 speciaal zo geregeld.” Er is toen ook gesproken met Veilig Verkeer Nederland over de plaats van de kinderfietsen. Om zichtbaar te maken dat het verkeer een school nadert, staan deze aan de voorkant van het schoolgebouw. 

Gea: “Op de Swirrel gaan we ervan uit dat iedereen de verkeersveiligheid rondom de school belangrijk vindt. En dat we hiervoor samen de verantwoordelijkheid willen dragen."