Algemeen

Soms rijdt je door een klein gehucht waarvan je het plaatsnaambord hebt gemist. Waarna je je vervolgens afvraagt waar je bent. 

(foto Bertus Dijkstra)

In het geval van Stiens kan daar bijna geen onduidelijkheid over bestaan.  Komend vanuit de Bildthoek viel het de fotograaf op dat, binnen een straal van pakweg 25 meter, wel heel nadrukkelijk bekend wordt gemaakt dat je Stiens nadert of verlaat. Liefst acht komborden maken dit op het kruispunt bij Skilhiem duidelijk