Algemeen

Wandelen langs trekvogels en cultuurhistorie bij Westhoek-Koehoal

Ruik de zilte zeelucht onder het krijsen van de meeuwen, maar geniet bovenal van het uitzicht over de kwelders en het wad. 

Foto archief /It Fryske Gea

 

Deze wandelexcursie door Noard-Fryslân Bûtendyks, één van Europa’s grootste kwelders, neemt je mee in de waddennatuur met zijn vogelrijkdom en vergezichten. Ga op pad met onze enthousiaste natuurgids langs trekvogels en cultuurhistorie op zaterdag 31 augustus van 10.00 – 13.00 uur. We wandelen buiten de dijken, in deelgebied Westhoek, dichtbij Zwarte Haan. 

 

Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/eropuit  of 0511 - 53 96 18. 

Paarse kwelders met lamsoor

Loop vanaf de dijk richting Waddenzee en je ziet de begroeiing veranderen. Geleidelijk krijgt het zoute zeewater meer invloed. Gras wordt kweldergras, en verdwijnt dichter bij zee volledig om plaats te maken voor planten als schorrekruid en zeekraal. Soorten die het zoute water verdragen. Uiteindelijk verdwijnt de begroeiing geheel en voel je dat lopen steeds moeizamer gaat; we bereiken de slikvelden van het wad. Nergens zijn de luchten mooier dan hier en de natuur verandert mee met de seizoenen. Tegen het einde van de zomer kleuren de kwelders paars door de plant lamsoor.

 

Terug in de tijd

Tijdens het wandelen leer je over de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Waar ooit de slikwerkers hun ruggen kromden ligt nu een uniek natuurgebied. De oude strekdammen en dijken vertellen het verhaal van jaren terug. Kun je je voorstellen door het zware slik te moeten sjouwen met dikke palen op de schouders? Ga mee terug in de tijd van de slikwerkers en inpoldering