Algemeen

WANDELEN OP DE GRENS VAN ZOMER EN HERFST VLAKBIJ HOLWERD

HOLWERD - It Fryske Gea organiseert op zaterdag 28 september van  09.00 tot 11.30 een wandelexcursie vlakbij Holwerd. Pak je laarzen uit de kast en stap mee over deze prachtige kleurpracht. Onze natuurgids vertelt je graag wat we onderweg tegenkomen. En misschien zijn de grote groepen ganzen ook alweer onderweg hier naar toe. Ze zijn op doortrek en komen graag bij Holwert-west bijtanken (oftewel foerageren en rusten). Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/excursie-28 september of  0511-539618.

De herfst is in aantocht op de polder. De grote aantallen vogels zijn langzaam verdwenen en maken plaats voor een prachtig kleurpalet aan natuur. De kwelder in bloei laat prachtig de grens van zomer naar herfst zien.

Deze polder is een ideale gelegenheid voor vogels om de winter door te komen. Rust, ruimte en voedsel zijn hier in grote hoeveelheden aanwezig wat maakt dat het een paradijs voor zowel vogel als vogelaar is. Van de rotgans verblijft soms een vijfde deel van de wereldpopulatie in dit buitendijkse land, van de brandgans zelfs een derde deel. Holwert-west maakt deel uit van het natuurontwikkelingsgebied Noard-Fryslân Bûtendyks en is vroeger deels ingepolderd geweest en later weer teruggebracht naar een vastelandskwelder. De bijzondere natuur van vastelandskwelders is internationaal zeldzaam, een bezoekje waard dus!